NYHETSARKIVET
21 maj 2021 12:56
Nya krav på tillgänglighet för tv- och playtjänster
30 juni i år upphör nuvarande beslut om krav på tillgänglighet för tv vad gäller textning, syntolkning och teckenspråkstolkning. Nu publicerar Myndigheten för press, radio och tv ett utkast till nytt förslag för både linjära tv-sändningar som playtjänster.

I förslaget ingår bland annat:

• Kraven omfattar leverantörer av medietjänster som är etablerade i Sverige.

• Kraven omfattar linjära tv-tjänster och beställ-tv.

• För tjänster som riktar sig till en svensk publik och som har en tittartidsandel på en procent eller mer ska särskilda, mer omfattande krav gälla. För övriga tjänster gäller ett krav på att främja tillgängligheten till tv.

• Besluten ska gälla från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023 och delas upp i två perioder.

• Efter varje period ska leverantören redovisa hur kraven har uppfyllts och bifoga en handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka

Hela utkastet kan läsas här: Läs mer


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561