NYHETSARKIVET
14 jul 2021 08:44
Tele2:s Q2 bättre än väntat, men digital-tv fortsatt ner
De flesta är överens om att Tele2:s rapport för Q2 2022 är bättre än väntat. Tjänsteintäkter från slutkund ökade med två procent, resultatet är stillastående, det första kvartalet efter Tele2 konsoliderat sina två huvud-varumärken till ett premiumvarumärke. Intäkterna från digital-tv minskade dock från 712 till 698 miljoner kr jämfört med Q2 2020.

"Under det här kvartalet avtog några av de motgångar från pandemin som har hindrat oss från att växa under det senaste året. Roamingintäkter är nu ungefär på samma nivåer som föregående år och andra affärsområden som särskilt påverkades av pandemin, så som tv och mobilkontantkort har stabiliserats. Detta kombinerat med ett framgångsrikt utförande av vår mer-för-mer strategi ledde till tillväxt i den svenska konsumentverksamheten", skriver Kjell Johansson i vd-ordet.

Stabilare eller ej, digital-tv fortsätter dock minska även vad gäller kundintag:

"Nettointaget inom digital-TV var negativt med 19 000 RGUer i kvartalet primärt drivet av en databasjustering om 9 300 icke aktiva RGUer i kvartalet. Tjänsteintäkter från slutkund inom kabel och fiber ökade med 3% på grund av lättare jämförelsetal i Q2 2020 då intäkter påverkades av nedstängning av från premium-sportinnehåll. Detta kompenserade dock inte helt för den fortsatta nedgången inom den föråldrade DTT-verksamheten, vilket resulterade i att tjänsteintäkter från slutkund inom digital-TV minskade med 2 procent", skriver Tele2 i sin rapport.

Com Hem förlorade 14 000 kunder inom digital-tv från första kvartalet 2020 till 2021. Mellan Q1 2020 och Q2 2021 tappade Com Hem 60 miljoner kr i intäkter inom digital-tv.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561