NYHETSARKIVET
20 jul 2021 09:08
Mycket ligger stilla när Telenor redovisar Q2 2021
Telenor tappar intäkter i Sverige vad gäller mobil-abonnemang. Intäkterna för internet/tv sjunker också under årets andra kvartal, från 706 miljoner NOK Q1 2020 till 695 miljoner NOK. Arpu ligger stilla, liksom antalet tv-abonnemang.

För sista kvartalet 2020 låg tv-intäkterna ganska stilla hos Telenor Sverige. Där fanns en glidning från kollektiva avtal till digitala tv- och streamingkunder. Förra kvartalet låg abonnenttalet fortfarande ganska stilla, 1000 nya tv-kunder, men intäkterna ökade med 30 miljoner NOK till 705 miljoner

Hela Telenor-koncernen hade Q2 2021 ett resultat på strax över 12 miljarder NOK. För ett år sedan var den siffran 13 miljarder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561