NYHETSARKIVET
12 aug 2021 13:15
Scherman i DN: Moderaterna hårdare mot SVT än SD
Som TV-Nyheterna skrev om i juni anser Moderaterna i sin nya mediepolitiska rapport att uppdraget för public service måste definieras tydligare. Och UR vill man inte längre ha kvar: "UR bör avvecklas som särskilt bolag och dess verksamhet och uppdrag överföras till SVT och SR", skriver M i rapporten. Nu skriver Jan Scherman en debattartikel i DN om rapporten där han bland annat anser att M nu går längre än SD i vissa förslag.

Bland de punkter Scherman presenterar för att bevisa detta skriver han:

M vill ha ett smalare programutbud. Något som också SD föreslår i sin motion om public service från oktober 2010. SD kräver att "verksamheten bör bli smalare och vassare".

M föreslår en ny revisionsfunktion och att dessa nya internrevisorer "bör utses av förvaltningsstiftelsen men organisatoriskt tillhöra respektive programbolag". Förvaltningsstiftelsen är den stiftelse som formellt äger SVT, SR och UR. Samtliga ledamöter nomineras av riksdagspartierna och utses av regeringen.

M vill ge de nya statligt utsedda revisorerna betydande befogenheter. Bland annat ska de ansvara för "breda och vetenskapligt grundade granskningar av bolagens saklighet och opartiskhet"

M vill tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten att införa böter vid överträdelser av reglerna om opartiskhet och saklighet. SD har inga förslag i sin motion, däremot har partiets ledamot i Förvaltningsstiftelsen, Linus Bylund, i olika intervjuer uttalat att han vill se olika former av bestraffning av journalister som bryter mot dessa regler.

M avvisar alla tankar på att införa ett grundlagsskydd för public service. Utredarna skriver att man vill ha frihet att kunna göra om public service, och kallar det för en demokratisk rättighet. SD är av samma uppfattning.

Både M och SD betonar vikten av att public service vårdar det svenska språket. SD kräver färre anglicismer och svordomar. Partiet vill ha fokus på svensk kultur och natur.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 30 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187