NYHETSARKIVET
13 aug 2021 13:34
Telia står för 8,8 % av nettoomsättningen i statens bolagsportfölj

Svenska statens bolagsportfölj består av 46 bolag, de flesta vinstdrivande. Av dessa står sju bolag för drygt 80 procent av nettoomsättningen av portföljen, vilket framkommer av den skrivelse för 2020 som lämnades under sommaren. Av dessa sju, som domineras av Vattenfall (39,5 %), står Telia Company för 8,8 procent vad gäller omsättningsfördelning. Och då äger staten för tillfället 39,5 procent av Telia, jämfört med det 100-procentiga ägandet i Vattenfall.

2020 års värdeökning i statens bolagsportfölj ligger på 11 procent. Men samtidigt minskade omsättningen och resultat.

"Resultatet minskade med 38 procent och uppgick till 29 miljarder kronor, jämfört med 47 miljarder kronor för helåret 2019. Resultatförsämringen förklaras främst av att Telia Companys och Vattenfalls resultat påverkades av nedskrivningar", skriver näringsminister Ibrahim Baylan i förordet till skrivelsen.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 30 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187