NYHETSARKIVET
15 nov 2021 13:30
SVT:s program om Soran Ismail frias av Granskningsnämnden

SVT:s kritiserade program Persona on grata, om Soran Ismail, friades av oenig Granskningsnämnd för anklagelser om krav på saklighet och opartiskhet. Tre ledamöter ansåg att programmet borde fällas.

"I prövningen av om det valda programupplägget innebär att den ena partens syn dominerar på ett sätt som är oförenligt med kravet på opartiskhet konstaterar granskningsnämnden att programmen inte gjorde anspråk på att reda ut sakförhållandena eller sannings¬halten i anklagelserna mot A. I stället var utgångspunkten för de aktuella programmen att skildra A:s upplevelse av att vara anklagad för våldtäkt och sexuella ofredanden utan att anklagelserna hade prövats av domstol. Denna utgångspunkt redovisades på ett tydligt sätt i inledningen av respektive program. Till detta kommer att det tydligt framgick att A var anklagad för flera brott och att en medverkande journalist gav sin syn på tro¬värdigheten hos två av kvinnorna som polisanmält A samt kritiserade såväl A:s förhållningssätt som rättsväsendets generellt bristfälliga hantering av sexualbrott", skriver nämnden om sin bedömning.

TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 30 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187